Wat is Wijksaam?

Wijksaam: samen zorgen voor een goed leven

Samen zorgen voor een goed leven: in uw eigen huis en wijk. Met goede zorg als dat nodig is en genoeg te doen en contacten in de buurt. Met elkaar en voor elkaar. Dat is Wijksaam.

Wijksaam is er voor de ondersteuning van het dagelijkse leven van alle bewoners in de gemeente Wierden. Het vormt het vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het zorgloket, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning. Er moeten geen mensen tussen wal en schip vallen. Onder Wijksaam vallen de algemene voorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen waar bewoners naar toe kunnen zonder een indicatie te hebben en/of doorverwijzing. Iedereen is welkom. Dit kan gaan van dagbesteding tot sportactiviteiten voor jongeren. Woonservice is gericht op preventie.

Wijksaam is er niet alleen voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de bewoners die initiatieven hebben; op sociaal of fysiek vlak. Deze kunnen worden ondersteund met een netwerk, kennis en soms middelen.

Leefbaarheid is het derde thema waar Wijksaam op inzet: elkaar ontmoeten, een prettige en veilige leefomgeving en goede buurtcontacten. Zo zijn er onder andere wijkschouwen, een ipad cursus, kookworkshops, creatieve lessen en verschillende ontmoetingsactiviteiten.

Wijksaam bestaat uit vijf partners die al jaren samenwerken: de gemeente Wierden, Reggewoon, Stichting De Welle, Carintreggeland en ZorgAccent. Samen met bewoners zetten zij zich in om Wijksaam vorm te geven en uit te voeren.

Het is belangrijk dat u meedoet!

Wat u kunt doen?

  • Geef het ons door als u iets nodig hebt
  • Informeer ons over knelpunten
  • Neem deel aan activiteiten

Meer informatie op onze website