Organisatie

Hier leest u hoe Wijksaam in onze gemeente is georganiseerd.

Beleidscoördinatie

Moniek Brill is vanuit de gemeente Wierden, de beleidsadviseur voor Wijksaam. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het Wijksaambeleid, stuurt de kerngroep aan, adviseert de stuurgroep en rapporteert aan het college en de gemeenteraad.

Moniek Brill is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar via het afdelingssecretariaat van de gemeente Wierden: 0546 - 580939 of via wijksaam@wierden.nl.

Stuurgroep

In de stuurgroep zitten de gemeente Wierden, SWWE, Stichting De Welle, ZorgAccent en Carintreggeland. De regie ligt bij de gemeente Wierden. Samen werken de vijf partijen aan de visie, uitvoeringsprogramma’s en actieplannen van de Wijksaamgebieden. De stuurgroep bewaakt de voortgang van het proces en het uitvoeren van de plannen. De stuurgroep signaleert knelpunten en draagt bij aan mogelijke oplossingen.  

Kerngroep

De kerngroep realiseert uitvoeringsprogramma’s en actieplannen voor Wijksaamgebieden. Hiervoor kan zij werkgroepen inschakelen. De kerngroep signaleert knelpunten en draagt bij aan mogelijke oplossingen. Naast de vijf partners van Wijksaam, zitten MEE IJsseloevers in de kerngroep en de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (namens de informele zorgverleners).  

Wijkteam


Elke maand komt het wijkteam bij elkaar om klachten, opmerkingen en problemen van wijkbewoners en professionals te bundelen en acties uit te zetten.  Het wijkteam praat over oorzaken en gevolgen en geeft de richting aan voor een oplossing bij de verschillende organisaties. Te bespreken casuïstiek wordt op voorhand ingebracht bij de Wijksaam-adviseur. De contactpersoon van Maatschappelijk Werk voor betreffende wijk zal worden ingeschakeld.

We hebben wijkteam;  Enter,  Wierden-Noord-West, Wierden Oost en Buitengebieden


Het wijkteam bestaat uit;
  • bewoners uit de wijk
  • Wijksaam-adviseur
  • wijkverpleegkundigen van ZorgAccent
  • wijkverpleegkundigen van Carintreggeland
  • medewerker van Reggewoon
  • wijkagent
  • welzijnswerker Stichting De Welle
  • medewerker MEE IJsseloevers
  • vertegenwoordiger Maatschappelijk Werk (indien casuïstiek ingebracht is)

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de Wijksaam - coördinator van uw wijkteam.

Anneke Baan, telefoon: 0546 - 580 939 / 06 40331315 (a.baan@wierden.nl)  

Marieke Huiskes, telefoon: 0546 - 580 939 / 06 17596540 (m.huiskes@wierden.nl)

Werkgroep

De kerngroep wordt ondersteund door een aantal werkgroepen. Een werkgroep werkt aan een concrete opdracht. Is deze taak afgerond, dan heft de werkgroep zich op.  

Meer informatie op onze website