Deelnemende partijen

Wijksaam is een samenwerkingsverband tussen vijf partijen: gemeente Wierden, Carintreggeland, ZorgAccent, SWWE en Stichting De Welle.

GGemeente Wierdenemeente Wierden

De gemeente Wierden is een zelfstandige overheidsorganisatie die voor de (toekomstige) inwoners de kwaliteit van het be­staan verbetert door voor hen een zo groot mogelijk welzijn na te streven. De gemeente wil voorzien in een steeds grotere behoefte van de inwoners om invloed uit te oefenen. Hiermee wordt bereikt dat de relatie burger/overheid verbetert en wederzijds vertrouwen ontstaat. Zo­veel mogelijk gebaseerd op bevrediging van de wensen en behoeften van de inwoners levert de ge­meente Wierden een hoogwaardig pakket diensten en producten. Bij het inventariseren van wensen en behoeften wordt gebruik gemaakt van onderzoek, inspraak, structureel overleg, coproductie en andere middelen om die wensen en behoeften helder in kaart te brengen. Meer weten? Kijk op: www.wierden.nl

Logo CarintreggelandCarintreggeland

De zorgverlening van Carintreggeland moet cliënten in staat stellen een goed bestaan te realiseren en - zoveel men wil en kan - deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Carintreggeland biedt cliënten de mogelijkheid een pakket van zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen samen te stellen. Dat pakket is afgestemd op hun persoonlijke situatie en kan meegroeien als dat nodig is. In het contact met de cliënt staan persoonlijke aandacht en betrouwbaarheid centraal. Er is structurele aandacht voor de “levensbeschouwing” en waarden van ieder individu. Meer weten? Kijk op: www.carintreggeland.nl

Logo ZorgAccentZorgAccent

ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in wonen, welzijn en zorg in Twente en Salland. Van gemaksdiensten aan huis tot intensieve verpleeghuiszorg: iedereen kan bij ons terecht. Betrokkenheid en hoogwaardige kwaliteit staan bij ons centraal. Met als uitgangspunt dat men zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen. Met ons totaalpakket van zorg, advies, hulp, gemak tot en met ontspanning kunnen we altijd van dienst zijn. Meer weten? Kijk op: www.zorgaccent.nl

Reggewoon

Reggewoon is een actieve woningstichting in de gemeente Wierden. Wij vinden het belangrijk dat men prettig woont. Daarom besteden wij veel aandacht aan de leefbaarheid in wijken en kernen. Wij verhuren woningen en verkopen bestaande huur- en nieuwbouwwoningen. Reggewoon heeft een duidelijke missie. Om onze huidige, maar ook toekomstige klanten in staat te stellen prettig te wonen, is ‘kwaliteit’ in alles wat we doen ons sleutelwoord. We investeren in de kwaliteit van woningen, woonomgeving en dienstverlening. We spannen ons extra in voor mensen die vanwege hun inkomen of om een andere reden niet in staat zijn zelfstandig in hun woonwensen te voorzien. Het woongenot van onze huurders staat bij ons bovenaan. Naast nieuwbouw en herstructurering richten wij ons ook op het beheer van de bestaande woningen. Meer weten? Kijk op: www.reggewoon.nl

Logo Stichting De WelleStichting De Welle

Stichting De Welle is een welzijnsorganisatie in de gemeente Wierden. De doelstelling van de organisatie bestaat uit het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Wierden. Wij ondersteunen mensen die vorm en inhoud willen geven aan hun eigen woon- en leefsituatie. We leveren daarbij geen klant en klare oplossingen maar gaan samen met de betrokkenen op zoek naar oplossingen die het best passen. Maatwerk dus. Jeugd en jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen recreëren op een wijze die ze zelf kiezen. Ouderen zoeken gezelligheid, ontspanning en daarnaast aandacht waardoor men langer zelfstandig kan wonen. Vrijwilligers zoeken een steuntje in de rug waardoor ze steviger in hun werk komen te staan. Verder staat Stichting De Welle klaar om de ontwikkeling van de peuters daar waar nodig te stimuleren. De leefbaarheid vergroten is tenslotte een breed begrip waarin het welzijn van de inwoners van de gemeente verhoogd wordt. Kortom Stichting De Welle is er voor u! Meer weten? Kijk op: www.stichtingdewelle.nl

Meer informatie op onze website